Επικοινωνία

Κατανοώ ότι τα στοιχεία που θα εισάγω θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την μεταξύ μας επικοινωνία και έπειτα θα διαγραφούν τα δεδομένα σας από κάθε αποθηκευτικό μέσο της εταιρίας μας.